TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 22/01/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 22/01/2016 có những nội dung chính: Khó kiểm soát thị trường Tết; ECB sẽ hành động để tăng lạm phát; Khó ngăn chặn tình trạng lái xe lạm dụng rượu, bia...