TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 22/02/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 22/02/2016 có những nội dung chính: Công tác lai dắt tàu Hà Tiên 01; Nguy cơ hoang phế di tích Tây Sơn Thượng Đạo; Nga - Mỹ đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Syria...