TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 22/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 22/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Tìm giải pháp khắc phục nước sinh hoạt cho vùng khô hạn; Dịch sâu róm bùng phát tại các rừng thông Quảng Trị; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc cấm vận Cuba...