TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 22/5/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 22/5/2016 có một số nội dung chính: Lãnh đạo Đảng - Nhà nước bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân; Không khí bầu cử tại khu vực Tây Nguyên; Đồng bào Chăm thể hiện nguyện vọng qua lá phiếu...