TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 22/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 22/7 với các nội dung đáng chú ý: Đốn hạ rừng Pơ Mu; Hội thảo an ninh nguồn nước Tây Nguyên; Người dân bất chấp nguy hiểm vượt lòng hồ thủy điện...