TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 22/9/2016

  • Bản tin 11h30 - 22/9 với nội dung đáng chú ý: Tình hình mưa lũ tại Bắc Trung bộ và Tây Nguyên; Thành phố Huế ngập nặng do đâu?; Đắk Lắk nhiều diện tích cao su chết trên rừng Khộp.