TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 23/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 23/7/2016 có những nội dung chính: Khủng hoảng du lịch lưu trú ở Quảng Bình; Lâm Đồng tìm giải pháp hạn chế sốt xuất huyết; Nghi can trong vụ xả súng ở Đức đã tự sát...