TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 23/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 23/8/2016 với những nội dung chính: Phát triển đô thị Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh; Kéo dài tình trạng mạo danh nông sản Đà Lạt;...