TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 24/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 24/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Có hay không tình trạng nhuộm mè đen từ than pin?; Du khách Australia nhiễm virus Zika sau khi trở về từ Việt Nam; Thông tin thêm về ác nghi phạm đánh bom tại Bỉ...