TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 25/10/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 25/10/2016 với những nội dung chính: Hiệu quả từ xây dựng thương hiệu nông sản; Hỗ trợ gạo khẩn cấp cho người dân vùng lũ;...