TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 25/5/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 25/5 với các nội dung đáng chú ý: Hoa Kỳ tin vào sự phát triển của Việt Nam; Giải cứu cá voi nặng 15 tấn bị mắc cạn tại Nghệ An; Hội nghị an ninh quốc tế tại Nga.