TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 25/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 25/7/2016 với những nội dung chính: Chương trình"Sáng mãi một huyền thoại"; Giám sát liên tục 3 năm Formosa Hà Tĩnh; Hôm nay quốc hội bầu chủ tịch nước;...