TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 26/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 26/3/2016 có những nội dung chính: Lào xả nước sông Mekong; Khó khăn nguồn nước chống hạn cho cây cà phê; Thông tin mới nhất về phòng chống virus Zika...