TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 26/5/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 26/5/2016 có những nội dung chính: Thực trạng nợ tiền xây dựng nông thôn mới; Australia thu hồi thuốc Panadol; Quảng Bình phát động Tuần lễ tắm biển...