TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 26/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 26/8/2016 với những nội dung chính: Rơi máy bay huấn luyện quân sự tại Phú Yên; Bất cập xác định đối tượng bị thiệt hại do môi trường biển;...