TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 27/10/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 27/10/2016 với nội dung chính sau: Hà Tĩnh đón các thuyền viên trở về; Giá sắn thấp nông dân chấp nhận thiệt hại...