TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 27/6/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 27/6/2016 có những nội dung chính: Đà Nẵng sẽ đóng cửa rừng Sơn Trà; Khu sửa chữa tàu thuyền Phú Yên đối diện nguy cơ xóa sổ; Lo ngại tình trạng gia tăng bạo lực gia đình...