TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 27/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 27/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Quảng Trị: Sản phẩm chế biến từ hải sản không tiêu thụ được; Xử lý xe quá tải làm đảo lộn cuộc sống người dân.