TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 28/10/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 28/10/2016 với nội dung chính sau: Hà Tĩnh: lũ lụt ảnh hưởng tiến trình xây dựng nông thôn mới;Ngư dân Quảng Ngãi bức xúc vì hết chỉ tiêu đóng mới tàu cá...