TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 28/4/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 28/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Hội nghị Thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam; Đà Nẵng sẽ công bố kết quả xét nghiệm nước biển; Du lịch Quảng Bình nỗ lực vượt qua khó khăn; Huế đảm bảo an ninh trật tự cho Festival 2016...