TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 28/5/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 28/5/2016 với nội dung chính: Tình hình Biển Đông tại Hội nghị G7; Lâm Đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Du lịch khu ổ chuột ở Brazil...