TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 28/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 28/7/2016 với những nội dung đáng chú ý: Thiệt hại do bão số 1 gây ra ở các tỉnh phía Bắc; Bất cập quy định sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo; Bộ Tài nguyên môi trường thanh tra các dự án có xả thải.