TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 28/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 28/8/2016 với những nội dung chính sau: Formosa sắp chuyển 250 triệu USD tiền bồi thường; Tấm lòng của cô giáo vùng biên...