TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 29/4/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 29/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ cá chết; Ngư dân Cẩm Nhượng, Hà Tĩnh vẫn ra khơi đánh bắt; Khánh Hòa điều tiết nước trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt; Chuẩn bị lễ hội Diều Festival Huế 2016...