TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 29/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 29/8/2016 với những nội dung chính: Gần 40 tỉnh chi vượt khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế; 300.000 người xin tị nạn trong năm nay tại Đức;...