TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 30/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 30/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Triển khai bồi thường thiệt hại sự cố môi trường; Chưa khai thác tiềm năng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y.