TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 31/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 31/8/2016 với những nội dung chính sau: Nguy cơ bùng phát một số bệnh đã có vắc xin; Cá chết hàng loạt ở Phú Yên...