TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 02/12/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 02/12/2019 với nội dung: Bình Định chuẩn bị phương án xử lý dầu tràn vụ tàu chìm; Cướp tiệm vàng tại Quảng Ngãi...