TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 03/11/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 03/11/2019 với nội dung: Xử lý nghiêm các tổ chức đưa người lao động đi trái phép; Dự báo mưa lớn trở lại trong tuần tới...