TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 05/11/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 05/11/2019 với những nội dung đáng chú ý: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông di chuyển chậm; EC kiểm tra tiến trình gỡ thẻ vàng IUU...