TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 06/10/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 06/10/2019 với nội dung: Cứu trợ người Campuchia gốc Việt bị ảnh hưởng lũ lụt; Cảnh báo lừa đảo tại các dự án nhà ở sai phép, không phép...