TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 06/12/2018

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 06/12/2018 với nội dung:Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ đe dọa phóng viên; Phú Yên 8000 héc ta lúa có nguy cơ trễ lịch gieo sạ...