TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 06/12/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 06/12/2019 với nội dung: Nhà ga Đà Nẵng sẽ di dời theo hình thức PPP; Quảng Bình chặt phá rừng trong vùng dự án...