TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 07/10/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 07/10/2019 với nội dung: Người dân lại chặn cổng nhà máy rác tại Hà Tĩnh; Người dân lo sợ nạn công đồ ở Cảng Gianh...