TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 07/11/2018

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 07/11/2018 với những nội dung chính: Hoàn thành xử lý ô nhiễm Dioxin tại sân bay Đà Nẵng; Nguy cơ mất rừng vì tranh chấp địa giới;...