TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 07/12/2017

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 07/12/2017 với nội dung:17 chủ tàu vỏ thép Bình Định nợ quá hạn gần 18 tỷ đồng; Tháo gỡ tình trạng thiếu nhân công thu hoạch cà phê...