TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 07/12/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 07/12/2019 với nội dung: Xác định lại địa giới hành chính 6 địa phương; Tái đàn hiệu quả tại vùng chăn nuôi trọng điểm...