TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 07/9/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 07/9/2019 với những nội dung đáng chú ý: Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới; Miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ...