TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 08/10/2017

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 08/10 với nội dung đáng chú ý: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; Chấn chỉnh thu phí trái phép tại phố đi bộ Huế...