TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 08/10/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 08/10/2019 với những nội dung đáng chú ý: Tàu dịch vụ hậu cần đóng theo nghị định 67 nằm bờ; Xử lý vi phạm quảng cáo, rao vặt...