TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 08/12/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 08/12/2019 với những nội dung đáng chú ý: Khẩn cấp xử lý sạt lở kè qua sân bay Tuy Hòa, Phú Yên; Bảo vệ di tích Huế trước tác động môi trường...