TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 08/7/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 08/7/2019 với nội dung chính: Đà Nẵng giải quyết căng thẳng về rác tại Khánh Sơn; Bình Định hàng trăm tàu cá nằm bờ;...