TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 08/9/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 08/9/2019 với nội dung chính: Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ; Hiện thực hóa cam kết bảo vệ di sản thế giới;...