TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 09/10/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 09/10/2019 với những nội dung đáng chú ý: Các Bộ trưởng Môi trường Asean thông qua tuyên bố chung; Bùng phát dịch tả lợn ở Hà Tĩnh, Nghệ An...