TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 09/11/2018

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 09/11/2018 với nội dung: 40 năm theo đuổi ước mơ đi học; Các vấn đề biển Đông - 1 thập kỷ nhìn lại...