TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 09/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 09/6 với nội dung chính: Phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa; Ngư dân gặp khó vì biển bị bồi lấp;...