TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 09/7/2018

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 09/7 với nội dung đáng chú ý: Quảng Trị kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh; Cảnh báo cháy nổ, chập điện mùa nắng nóng;...