TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 10/8/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngầy 10/8/2019 với nội dung chính: Thiệt hại do mưa, lũ tại Tây Nguyên và Nam Bộ; Dịch tả lợn bùng phát ở miền núi Quảng Nam;...