TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 11/01/2018

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 11/01/2018 với nội dung: Nổ lớn kho đạn lữ đoàn tăng thiết giáp ở Gia Lai; Nóng tình trạng buôn bán ma túy vùng biên...