TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 11/9/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 11/9/2019 với nội dung: Giảm thiệt hại nông sản sau lũ; Phát hiện nhà máy sản xuất may túy ở Kon Tum...